• Odwiedziło nas: 560171 osób
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 190 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Wtorek, 2018-12-18

Imieniny:

Bogusława, Gracjana

Przeciwdziałanie przemocy w szkole

Przeciwdziałanie przemocy w szkole

2012-09-3

Prezydent Jeleniej Góry wsparł przedsięwzięcie realizowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze  pod nazwą: "Konwencja o Prawach Dziecka" - praktyczne zasady jej przestrzegania na terenie szkoły w aspekcie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Będzie ono realizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Jelenia Góra w terminie od 1 września do 12 grudnia 2012 roku.


Polega ono na przeprowadzeniu we wszystkich II klasach gimnazjów i V klasach szkół podstawowych, spotkań - warsztatów nt.: "Konwencji Praw Dziecka" ze szczególnym zwróceniem uwagi na zidentyfikowanie i ograniczenie przemocy rówieśniczej występującej na terenie szkoły oraz w drodze do niej i w czasie powrotu do domu.
Zajęcia prowadzić będą członkowie i wolontariusze TKOPD. Ich realizacja będzie wcześniej skonsultowana z dyrektorami przedmiotowych szkół i pedagogami szkolnymi podczas specjalnych spotkań (już się rozpoczęły).
Każdy uczeń - uczestnik zajęć otrzyma "harmonijkową" Konwencję o Prawach dziecka oraz druk tygodniowego planu lekcji i specjalną zakładkę do książek "ozdobione" prawami dziecka, zaś każdy wychowawca klasy książeczkę: "Konwencja Praw Dziecka", natomiast szkoła - książkę autorstwa Janusza Korczaka "Prawidła Życia" (pedagogika dla młodzieży i dorosłych).
Po zakończeniu zajęć w danej szkole, prowadzący je członkowie TKOPD spotykają się ponownie z Dyrektorem i pedagogiem szkolnym celem omówienia ich przebiegu, występujących problemach oraz przyszłej możliwej współpracy z TKOPD i potrzeb realizacji podobnej tematyki w kolejnym roku szkolnym.

Wszyscy dyrektorzy szkól podstawowych i gimnazjów, oraz zespołów szkól, w których znajdują się gimnazja, otrzymali na piśmie, podpisanym przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu jeleniogórskiego Urzędu Miasta oraz Przewodniczącego jeleniogórskiego TKOPD, pełną informację o przebiegu i sposobie realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz materiały dotyczące praw dziecka, z których można "zakomponować" specjalne Tablice informacyjne, które będą wyeksponowane w szkole.
Przez cały okres trwania programu w siedzibie TKOPD będą pełnione dyżury konsultacyjne dla wszystkich chętnych związanych ze szkołami, w których realizowane będzie przedmiotowe zadanie. Można przyjść (każdy Pn., Śr. i Pt. od godz. 16:00 do 18:00, 58-500 Jelenia Góra, ul. Jasna 11), przesłać maila z sugestią lub zapytaniem (tkopd.jg@wp.pl), przesłać list zwykły (dane adresowe powyżej) lub zadzwonić we wskazanych wcześniej godzinach dyżurów (tel.: 75 6422017, w sytuacjach wyjątkowo pilnych całą dobę: 603 759 414).
Gwarantowana jest pełna anonimowość i dyskrecja.

W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie konkursu ze znajomości Praw Dziecka wśród wszystkich uczniów objętych przedsięwzięciem (regulamin poniżej).

Regulamin konkursów realizowanych w ramach przedsięwzięcia:

"Konwencja o Prawach Dziecka" - praktyczne zasady jej przestrzegania na terenie szkoły w aspekcie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Konkurs jest trzystopniowy.

1. Po odbyciu spotkania w danej klasie, jej wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, przeprowadza konkurs ze znajomości praw dziecka. Ma on wyłonić zwycięzcę, który będzie reprezentował klasę w konkursie na szczeblu szkoły. O sposobie, miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu oraz o formie nagrodzenia zwycięzcy decydują władze szkoły, zaś specjalny dyplom dla zwycięzcy zabezpiecza jeleniogórskie TKOPD.

2. Po zakończeniu spotkań we wszystkich objętych nimi klasach w danej szkole, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, przeprowadza szkolny konkurs ze znajomości praw dziecka. Uczestniczą w nim wyłącznie zwycięzcy konkursów klasowych. Konkurs ten ma wyłonić zwycięzcę, który będzie reprezentował szkołę na konkursie międzyszkolnym. O sposobie, miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu oraz o formie nagrodzenia zwycięzcy decydują władze szkoły, zaś specjalny dyplom i nagrodę książkową dla zwycięzcy zabezpiecza jeleniogórskie TKOPD. Jego przedstawiciel wchodzi w skład komisji konkursowej i on wręczać będzie dyplom i nagrodę książkową zwycięzcy.

3. Po zakończeniu konkursów szkolnych - najpóźniej do koca listopada 2012 r., w MDK w Jeleniej Górze, w pierwszym tygodniu grudnia 2012 r., odbędzie się konkurs międzyszkolny. Spodziewamy się w nim udziału Rzecznika Praw Dziecka RP i Prezydenta Jeleniej Góry. Konkurs ten przygotuje i przeprowadzi TKOPD wspólnie z jeleniogórskim MDK. Szczegółowe dane związane z powyższym konkursem zostaną przekazane szkołom pod koniec listopada 2012 r. Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie międzyszkolnym, a także specjalne książki z dedykacją RPD RP, zabezpiecza TKOPD, zaś inne formy ich wyróżnienia pozostają w dyspozycji dyrektora danej szkoły.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Józef Pawłowski
Przewodniczący TKOPD w Jeleniej Górze
mail: paulus_jg@wp.pl
tel.: 603 759 414

Opracowanie: szkolnastrona.pl