• Odwiedziło nas: 559159 osób
 • Do końca roku: 16 dni
 • Do wakacji: 193 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Sobota, 2018-12-15

Imieniny:

Celiny, Ireneusza

Regulamin Szkolnego Konkursu „MISTRZ WIEDZY”

Regulamin Szkolnego Konkursu „MISTRZ WIEDZY”

 Organizatorem konkursu „MISTRZ WIEDZY” jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze.

 

 

 1. Okres trwania konkursu obejmuje jeden semestr szkolny (podsumowanie wyników następuje na koniec I i II semestru).
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI.

 3.  Tytuł „MISTRZA WIEDZY” zdobywa każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr  6 z klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej/rocznej uzyska średnią ocen 5,2 lub więcej i  jednocześnie co najmniej bardzo dobrą  ocenę z zachowania.
 4. Wychowawcy klas w oparciu o niniejszy regulamin sporządzają listę uczniów, którzy spełniają kryteria konkursu. Wychowawcy są zobowiązani do dostarczenia list uczniów na posiedzenie semestralnej lub rocznej rady klasyfikacyjnej.
 5. Uczeń – zdobywca tytułu na zakończenie każdego semestru otrzymuje nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców SP 6 i indywidualnych sponsorów.
 6. Nagroda w każdym  semestrze może przybrać inną formę. O rodzaju i wartości nagrody Organizator konkursu poinformuje Uczniów, najpóźniej w 3 tygodniu każdego semestru, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej Rady Rodziców.
 7. W przypadku  dwukrotnego otrzymania tytułu „MISTRZA WIEDZY” w  roku szkolnym, rodzic ucznia otrzymuje list gratulacyjny.
 8. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do nauki i dobrego zachowania.
 9. Konkurs rozpoczyna się od II semestru roku szkolnego 2015/2016.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl